Kommunens skatteintäkter, Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 776 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 42:a lägsta i landet med 43 903 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.