Anställda i kommunen, Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 776 invånare. Värdet för anställda i länet är det 33:e lägsta i landet med 552 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.