Andel förtidspensionärer, Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 776 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 93:e högsta i landet med 5,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.