Andel förtidspensionärer, Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 801 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 83:e högsta i landet med 5,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.