Andel företagare, Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 801 invånare. Värdet för andel företagare är det 60:e högsta i landet med 8,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.