Andel högutbildade, Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 801 invånare. Värdet för andel högutbildade är det fjortonde lägsta i landet med 12,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.