Skattesats, Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 801 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Vansbro kommun till 33,93 procent, vilket var den 80:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.