Skattesats, Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 776 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Vansbro kommun till 33,93 procent, vilket var den 79:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.