Befolkningsökning, Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 776 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Vansbro kommun den 83:e lägsta i landet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.