Befolkningsökning, Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 801 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Vansbro kommun den 72:a lägsta i landet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.