Anställda i kommunen, Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 933 invånare. Värdet för anställda i länet är det 69:e lägsta i landet med 1 025 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.