Andel förtidspensionärer, Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 897 människor (2018). Landarealen är 954 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.