Andel företagare, Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 922 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.