Andel högutbildade, Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 922 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 78:e lägsta i landet med 16,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.