Andel högutbildade, Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 933 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 78:e lägsta i landet med 15,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.