Skattesats, Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 913 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Smedjebackens kommun till 34,09 procent, vilket var den 61:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.