Befolkningsökning, Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 854 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Smedjebackens kommun den 82:a lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.