Andel förtidspensionärer, Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 11 123 människor (2018). Landarealen är 574 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.