Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 161 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det tredje lägsta i landet med 3,8 procent.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.