Andel företagare, Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 161 invånare. Värdet för andel företagare är det 66:e högsta i landet med 8,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.