Förvärvsfrekvens, Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 242 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 34:e högsta i landet med 84,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.