Andel högutbildade, Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 242 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.