Skattesats, Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 243 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Säters kommun till 33,96 procent, vilket var den 78:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.