Befolkningsökning, Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 161 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Säters kommun nära genomsnittet med 0,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.