Befolkningsökning, Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 243 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Säters kommun nära genomsnittet med 0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.