Invånare i kommunen, Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 11 123 människor (2018). Landarealen är 574 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.