Kommunens skatteintäkter, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 103 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 79:e lägsta i landet med 45 252 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.