Andel förtidspensionärer, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 950 människor (2019). Landarealen är 1 932 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.