Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 950 människor (2019). Landarealen är 1 932 kvadratkilometer.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.