Andel företagare, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 047 invånare. Värdet för andel företagare är det 43:e högsta i landet med 9,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.