Andel högutbildade, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 103 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.