Skattesats, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 042 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Rättviks kommun till 33,45 procent, vilket var den 141:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.