Befolkningsökning, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 103 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Rättviks kommun nära genomsnittet med 1,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.