Befolkningsökning, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 042 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Rättviks kommun nära genomsnittet med 0,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.