Befolkningsökning, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 047 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Rättviks kommun nära genomsnittet med 1,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.