Medelålder, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 047 invånare. Värdet för medelålder är det sjätte högsta i landet med 48,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.