Medelålder, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 103 invånare. Värdet för medelålder är det sjätte högsta i landet med 49,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.