Invånare i kommunen, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 950 människor (2019). Landarealen är 1 932 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.