Invånare i kommunen, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 103 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 87 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.