Kommunens skatteintäkter, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 911 människor (2019). Landarealen är   1 742 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.