Kommunens skatteintäkter, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 877 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 64:e lägsta i landet med 42 710 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.