Kommunens skatteintäkter, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 918 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 76:e lägsta i landet med 45 101 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.