Anställda i kommunen, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 918 invånare. Värdet för anställda i länet är det 26:e lägsta i landet med 496 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.