Största privata arbetsgivare, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 877 invånare. Största privata arbetsgivare är Siljan Buss AB med 225 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.