Andel företagare, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 892 människor (2018). Landarealen är   1 742 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.