Andel företagare, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 877 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.