Andel företagare, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 918 invånare. Värdet för andel företagare är det 89:e högsta i landet med 7,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.