Förvärvsfrekvens, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 911 människor (2019). Landarealen är   1 742 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.