Andel högutbildade, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 892 människor (2018). Landarealen är   1 742 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.