Andel högutbildade, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 877 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 88:e lägsta i landet med 15,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.