Andel högutbildade, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 911 människor (2019). Landarealen är   1 742 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.