Andel högutbildade, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 918 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 87:e lägsta i landet med 16,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.