Skattesats, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 877 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Orsa kommun till 34,05 procent, vilket var den 60:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.