Befolkningsökning, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 892 människor (2018). Landarealen är   1 742 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.