Befolkningsökning, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 877 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Orsa kommun den 92:a lägsta i landet med −0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.