Befolkningsökning, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 918 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Orsa kommun nära genomsnittet med 0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.