Medelålder, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 918 invånare. Värdet för medelålder är det 48:e högsta i landet med 46,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.