Medelålder, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 877 invånare. Värdet för medelålder är det 49:e högsta i landet med 46,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.