Kommunens skatteintäkter, Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 20 470 människor (2019). Landarealen är 2 828 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.