Kommunens skatteintäkter, Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har 20 670 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 84:e högsta i landet med 48 825 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.