Anställda i kommunen, Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har 20 670 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 688 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.