Andel förtidspensionärer, Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har 20 492 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.