Nyföretagande, Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 20 390 människor (2018). Landarealen är 2 828 kvadratkilometer.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.