Förvärvsfrekvens, Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 20 390 människor (2018). Landarealen är 2 828 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.