Andel högutbildade, Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har 20 679 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 22,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.