Andel högutbildade, Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 20 390 människor (2018). Landarealen är 2 828 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.