Skattesats, Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 20 470 människor (2019). Landarealen är 2 828 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.